Doelstelling

Onze doelstelling is het creëren van een vaste locatie voor sociaal maatschappelijke hulpverlening, met als prioriteit materialistische hulpverlening in de vorm van hulp met goedkope tweedehands en nieuwe spullen.
Een sociale ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van informatie en verstrekken van informatie door middel van een foldermap waarin informatie over diverse maatschappelijke organisaties.
Bemiddeling voor doorverwijzing naar professionele hulpverlening.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het openen en in standhouden van een winkel waar mensen met een gebrek aan financiële middelen goedkoop kunnen winkelen
Een plaats bieden aan vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires
Het verstrekken van informatiemateriaal over diverse maatschappelijke organisaties.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
× Heeft u vragen?